Η Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας

Το αγγλικό κείμενο από την επίσημη ιστοθέση των Ηνωμένων Εθνών.

Advertisements

Η Συνθήκη της Λωζάννης

Το αγγλικό κείμενο από την επίσημη ιστοθέση του ΥΠΕΞ.